เร่งช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรถูกพายุกระหน่ำ

อ.จอมทอง พร้อมกองพันพัฒนาที่ 3 ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรถูกพายุกระหน่ำ

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้เกิดพายุฤดูร้อน และลูกเห็บตกทำให้บ้านเรือนราษฎร ในพื้นที่หมู่ที่ 14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้รับผลกระทบ บ้านเรือนเสียหาย หลายหลังคาเรือน

โดยวันนี้ 21 มีนาคม 2566 นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอจอมทอง ได้มอบหมายให้ นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอจอมทอง/จิตอาสา 904 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อส อ.จอมทอง ร่วมกับพันโทอัครพล ลือดี ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 3 พร้อมด้วยกำลังพลกองพันพัฒนาที่ 3 เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย จากพายุฤดูร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ โดยได้รับการสนับวัสดุอุปกรณ์จากเทศบาลตำบลบ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น