ชมรมหริภุญชัย ลำพูน จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ

ชมรมหริภุญชัย ลำพูน จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองสงกรานต์2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมภริยา นางสุนันทา อิ่นแก้ว ร่วมงานรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง สงกรานต์2567 ที่สนามฟุตบอลธนบูลย์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

ซึ่งในปีนี้ เป็นการจัดงานในโอกาสที่ นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านกลาง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมหริภุญชัย ลำพูนจึงได้เชิญสมาชิกและผู้สูงอายุร่วมพิธีเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองล้านนา ที่งดงาม นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม อวยพรสุขสันต์วันเกิดให้แก่สมาชิกชมรม ที่เกิดในเดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและกลิ่นไอ วัฒธรรมที่สืบสานกันมา

ทั้งนี้ ยังได้จัดประกวดการแต่งกายพื้นเมือง มอบรางวัลให้ผู้เข้าแข่งขันที่แต่งกายมาร่วมงาน ทั้งชาย-หญิงเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒธรรม การแต่งการพื้นเมือง แบบล้านนา ในชุดม่อฮ่อม รองเท้าโบราณ (เกิบ) เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกาย อีกหนึ่ง soft power ที่ทางเทศบาลตำบลบ้านกลาง ลำพูน ท่านนายกฯ นายสอน อิ่นแก้ว และสมาชิกชมรมหริภุญชัย ทุกท่านให้ความสำคัญอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น