ผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างกันสาดโดมอเนกประสงค์ รร.ฮอดพิทยาคม

เมื่อวันอาทิตย์วันที่ 14 เมษายน 2567 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จัดโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม ศิษย์เก่าโรงเรียนฮอดพิทยาคมทุกรุ่น ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู พุทธศาสนิกชน เพื่อสมทบทุนในการสร้างกันสาดโดมอเนกประสงค์ โดยมีพระครูประยุตขันติคุณ รองเจ้าคณะอำเภอฮอด เจ้าอาวาสวัดศิลานิมิต กองหิน ถวายมุทิตาสักการะ/ประธานพิจารณาผ้าป่าสามัคคี ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่.

ร่วมแสดงความคิดเห็น