วัดพระธาตุช่อแฮฯ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูป ให้ประชาชนสรงน้ำ

วัดพระธาตุช่อแฮฯ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในวัด ให้พุทธศาสนิกชนสรงน้ำ

วันที่ 16 เม.ย.67 เวลา 17.00 น.ที่ศาลาบาตร 4 ชุมชนคุณวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และคณะสงฆ์ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระสิงห์ 1 ช่อแฮ พระประจำปีขาล เสือ และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ภายในวัด ให้ประชาชนได้สรงน้ำและกราบสักการบูชา พร้อมทั้งสรงน้ำพระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.และขอพรปี๋ใหม่เมือง เพื่อมุทิตาจิตและสรงน้ำพระภิกษุ สามเณร ในการสืบสานประเพณีเนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2567

ร่วมแสดงความคิดเห็น