คณบดีคณะแพทย์ มช. พร้อมคณะ เยี่ยม Baise City Traditional Chinese Medicine University

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม Baise City Traditional Chinese Medicine University ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของ Youjiang Medical University for Nationalities ที่รักษาผู้ป่วยด้วยแพทย์แผนจีน โดยมี Assistant Professor Wang Luyao, Deputy Director of Office of International Cooperation and Enxchanges, Youjiang Medical University for Nationalities พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 ณ เมือง Baise , Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/aJTsp

ภาพ/ข่าว: หน่วยบัณฑิตศึกษา
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น