สพม.เชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัว สูมาคารวะขอพร

วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัว สูมาคารวะขอพร ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการฯ และดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการฯ เนื่องในโอกาส ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ ห้องประชุม 4 ชั้น อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น