คุณแม่จันทร จันทร์แปลง พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาค 120,248 บาท ให้รพ.สวนดอก

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบบริจาคเงิน จำนวน 120,248 บาท จากคุณแม่จันทร จันทร์แปลง พร้อมครอบครัว สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อผู้ป่วยยากไร้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ รต.ศักดา จันทร์แปลง ผู้มีอุปการคุณคณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันที่ 17 เมษายน 2567 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/B7aDV

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น