ขุนน่าน เข้าให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของราษฎรผู้ประสบภัย

ขุนน่าน จัดกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของราษฎรผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้อำนวยการ นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 มอบหมายให้นายพินิจ คงประพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนน่าน จัดกำลังเจ้าหน้าที่ ประสานงานกับอำเภอบ่อเกลือ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของราษฎรผู้ประสบภัย เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร ฯ และได้มอบน้ำดื่ม ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในท้องที่ตำบลบ่อเกลือใต้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเครือข่ายรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติขุนน่าน หลังจากเหตุการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 18.30 น. ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ได้แก่

  1. บ้านหนองน่าน หมู่ที่ 12 จำนวน 4 หลังคาเรือน
  2. บ้านนาบง หมู่ที่ 14 จำนวน 3 หลังคาเรือน
  3. บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 15 จำนวน 1 หลังคาเรือน

ร่วมแสดงความคิดเห็น