เชิญร่วมพิธีทำบุญทักษิณานุปทานแด่บูรพาจารย์ และบุคลากรผู้ล่วงลับ

🔸ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญทักษิณานุปทานแด่บูรพาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ผู้ล่วงลับ
ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๗

📍วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗
ณ ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณพิธี
เวลา ๐๘.๔๕ น. พระสงฆ์ ๗ รูป มาถึงบริเวณพิธี

 • ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 • ไหว้พระ สมาทานเบญจศีล
 • พระสงฆ์สวดมาติกา
 • ทอดผ้าบังสุกุล
 • พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับ
 • พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
 • ถวายภัตอาหาร จตุปัจจัย ไทยธรรม
 • ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และอนุโมทนาให้พร
 • แผ่เมตตา
  เวลา ๐๙.๔๕ น. เสร็จพิธี รับประทานอาหารว่าง
  เวลา ๑๐.๑๕ น. ผู้อาวุโสและผู้ร่วมงาน เข้าร่วมพิธีดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโส บริเวณลาน ชั้น ๑ อาคารสุจิณฺโณ

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/r37HD

#65ปี #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #สื่อสารองค์กรMedCMU

ร่วมแสดงความคิดเห็น