ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดแพร่

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดแพร่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 1 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น