4 องค์กรชาวพุทธ ร่วมสูมาคารวะ “พระเทพมังคลาจารย์”

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 นายกพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่,นายกยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมสระเกล้าสูมาคารวะ “พระเทพมังคลาจารย์” เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระเถระ ผู้มีพระคุณและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวเชียงใหม่และชาวล้านนา ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2567 ณ วัดเชตวัน ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น