สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย จัดงานดำหัวปี๋ใหม่ ฮ่วมใจ๋จาวดารา

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดงานดำหัวปี๋ใหม่ ฮ่วมใจ๋จาวดารา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดพิธี “ รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่ ฮ่วมใจ๋จาวดารา ” ประจำปี 2567 เพื่อคารวะครู อาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เมือง ณ หอประชุมบาร์บาร่าแมคคินลีย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย งานเริ่มโดยการรับประทานอาหารร่วมกัน กิ๋นหอม ต๋อมม่วน จากซุ้มอาหารหลากหลายจากศิษย์เก่าแต่ละรุ่นที่นำมาร่วมในงาน หลังจากนั้นมีการตั้งขบวนดำหัว นำโดยช่างฟ้อนนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ขบวนแห่ผู้ถือของดำหัวโดยนายกสมาคมนักเรียนเก่า อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่า และตัวแทนนักเรียนเก่าแต่ละรุ่น นำขบวนเข้ามาในหอประชุม ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับ คุณปัญญดา กันจินะ นายกสมาคมนักเรียนเก่า กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงาน คุณรจนา มหาวนา ประธานจัดงาน กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน คุณกฤตชัย จินณะแก้ว ผู้แทนนักเรียนเก่ากล่าวคำสุมาลาโทษ และตัวแทนครูอาวุโส อาจารย์สมศรี ไชยเศรษฐ กล่าวอวยพรนักเรียนเก่า จากนั้นเป็นโอกาสของนักเรียนเก่า น้อมคารวะครู อาจารย์อาวุโส และขอพรเนื่องในวันปี๋ใหม่เมืองเพื่อเป็นสิริมงคล รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น