มทภ.3 ลงพื้นที่ตรวจราชการ หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

มทภ.3 ลงพื้นที่ตรวจราชการ จชต. หารือ มทภ.4 ร่วมแก้ปัญหาให้พื้นที่เกิดความสันติสุขที่ยั่งยืนต่อไป


วันนี้ (18 เมษายน 2567) เวลา 15.00 น. ที่ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ในโอกาสลงมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และถือโอกาสเข้าเยี่ยมแม่ทัพภาคที่ 4 ตลอดจนได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้พื้นที่เกิดความสันติสุขที่ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นกำลังพลจากกองทัพภาคที่ 3 ลงมาปฏิบัติภารกิจสนามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหน่วย ตลอดจนมอบนโยบายสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เน้นย้ำ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจต้องไม่ประมาท ดูแลพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยและปฏิบัติตามแผนงานที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้วางไว้อย่างชัดเจน

ร่วมแสดงความคิดเห็น