เชียงใหม่ เฟ้นหาเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567 พร้อมเตรียมเสนอชื่อไปยังสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

วันนี้ (22 เม.ย. 67) ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนกระทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่น เพื่อเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง โดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก

ซึ่งในวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาคัดเลือกเยาวชนทั้งหมด 10 คนให้เหลือเพียง 2 คน เพื่อ เสนอชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกไปยังสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น