มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหารจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการในด้านการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในแต่ละคณะฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น