รร.เทพนารี สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์

นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.รร.เทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นำผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ใส่ชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์ เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมไทย ปลูกฝังพื้นฐานความรัก ความหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่บุคลากรและนักเรียนทุกระดับชั้น ส่งเสริมสนับสนุน Soft Power วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล

ร่วมแสดงความคิดเห็น