ได้อีก 2 ฉลาม 1 เงือก ภาค 5 ผลงานดีเข้าราชบุรีเกมส์เป็น Sports Hero แล้ว

นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.ภาค 5 เชียงใหม่ ในฐานะคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ของ กกท. ได้เปิดเผยภายหลังจากมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำ จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39“ ราชบุรีเกมส์” ซึ่งในการแข่งขันฯ ครั้งนี้ มีนักกีฬาซึ่งทำผลงานและมีสถิติได้รับเหรียญทอง กันหลายจังหวัด

ซึ่งปรากฏมีนักกีฬาว่ายน้ำของจังหวัดในสังกัด ภาค 5 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ สปอร์ตฮีโร่ในครั้งนี้ประกอบด้วย 1.นายวงศกร แพทย์สมาน สังกัด จ.เชียงใหม่ ผลงาน 1 เหรียญทอง ผีเสื้อ 200 เมตรและ 1 เหรียญเงิน ผีเสื้อ 100 เมตร 2.นายธรรณพล แย้มอรุณ สังกัด จ.อุตรดิตถ์ ผลงาน 1 เหรียญทอง FREE Style 50 เมตรชาย และนักกีฬาสำรอง คือ นางสาวณัฐภัสสร วงศ์สุวรรณ สังกัด จ.เชียงใหม่

สำหรับโครงการสปอร์ตฮีโร่ จะได้ดำเนินโครงการฯ โดย สำนักงาน กกท.ภาค 5 รวบรวมรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการฯ แจ้งไปยังทุกจังหวัดที่มีนักกีฬาเพื่อแจ้งรายชื่อผู้ฝึกสอนพร้อมแผนการฝึกซ้อมในแต่ละเดือนเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนนักกีฬาพร้อมผู้ฝึกสอน จาก กกท.ภาค 5 ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 67 เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น