ป.ป.ส. ร่วม บช.ปส. ปฏิบัติการยึดทรัพย์สิน เครือข่ายยาเสพติดนายจางซื่อ

วันที่ 17 มีนาคม 2563 สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด นำโดย
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และ พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (รอง ผบช.ปส.) แถลงผลการบูรณาการความร่วมมือภายใต้ปฏิบัติการ ยุทธการสยบไพรี 63/7 ปิดล้อมตรวจค้นกลุ่มเป้าหมายผู้ค้ายาเสพติดเครือข่ายนายจางซื่อ จำนวน 9 เป้าหมายในกรุงเทพฯ และจ.เชียงราย สามารถยึดอายัดทรัพย์สิน ได้แก่ บ้าน ที่ดิน ยานพาหนะ และเงินฝากในบัญชีธนาคาร รวมมูลค่า 130 ล้านบาท

ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายนักค้ารายดังกล่าว เป็นผลจากการประสานจากเอกอัครราชทูตที่ปรึกษา
ด้านควบคุมยาเสพติด ณ กรุงปักกิ่ง สืบสวนเครือข่ายงานการค้ายาเสพติดข้ามชาติ นายจางซื่อ ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้ติดต่อนำยาเสพติดจากแหล่งผลิต ในเขตอิทธิพลของกลุ่มว้าปางซาง เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย และพื้นที่ใกล้เคียง

ต่อมาพิสูจน์ทราบว่าใช้ญาติของภรรยา คือ น.ส.นงคราญ และพวกดำเนินการเรื่องธุรกรรมทางการเงิน และทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติดของเครือข่ายในประเทศไทย จากนั้น ได้รวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนขยายผลไปยังกลุ่มบุคคลผู้เกี่ยวข้อง จนจับกุมผู้ต้องหาในเครือข่ายอีก 2 ราย ออกหมายจับได้เพิ่มเติม 3 ราย และสามารถพิสูจน์ทราบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้หลายรายการ โดยใช้ชื่อบุคคลอื่นในการถือครองทรัพย์สินแทน

การดำเนินการนี้ เป็นไปตามนโยบายการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยได้มีคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 5/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด บูรณาการการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน ในการป้องกัน ปราบปรามและช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด รวมถึงขยายไปถึงการยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด และผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนนำมาสู่ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายนักค้ายาเสพติด นายจางซื่อ ในครั้งนี้

แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น