เงินสะพัด! ททท.เผยรายได้สงกรานต์เชียงใหม่ สูงถึง 1.3 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2567 นางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 เมษายน 2567 มีอัตราการเข้าพักแรม ทั้งหมดร้อยละ 68.17 วันพักเฉลี่ย 2.79 วัน มีจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 108,395 คน-ครั้ง ซึ่งถึงแม้จังหวัดเชียงใหม่จะประสบปัญหาด้านฝุ่นควัน PM2.5 ที่ยังคงส่งผลผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ และปัญหาทางด้านสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวอยู่นั้น ก็ยังทำให้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนรายได้จากท่องท่องเที่ยวสูงถึง 1,398.07 ล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมที่ช่วยสร้างบรรยากาศความคึกคักและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างบรรยากาศความเป็นปีใหม่เมืองเชียงใหม่ ที่ช่วยส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าไปยังนักท่องเที่ยว และมีสถานที่ท่องเที่ยวคลายร้อนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวกระจายตามพื้นที่รอบนอกของเชียงใหม่หลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการเดินทางมาท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ร่วมแสดงความคิดเห็น