โครงการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ กองพลทหารม้าที่ 1

กองทัพภาคที่ 3 โดย กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการจัดทำโครงการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ (พันธุ์บางปะกง) เพื่อจำหน่ายไข่เป็ดแก่กำลังพล, ครอบครัว และชุมชนรอบค่ายฯ ได้บริโภคไข่เป็ดในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว และสำหรับส่งเสริมให้มีแหล่งอาหารโปรตีนที่เข้าถึงง่าย รับประทานภายในค่ายและชุมชนรอบค่าย รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ การเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ (พันธุ์บางปะกง) แก่กำลังพล, ครอบครัว ทหาร กองประจำการ และพี่น้องประชาชนทั่วไป รวมทั้งได้ทำการขยายเพาะพันธุ์เป็ดพันธุ์ไข่ (พันธุ์บางปะกง) เพื่อจัดจำหน่ายอีกด้วย


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจซื้อไข่เป็ด และเป็ดพันธุ์ไข่ (พันธุ์บางปะกง) โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เป็ดพันธุ์ไข่ (พันธุ์ปางปะกง) กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ในราคาถูก สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ พันโท ณัฐา สุภายศ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 087-3142204 หรือช่องทาง Facebook : ฟาร์มเป็ดพันธุ์ไข่อารมณ์ดี กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1
จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในทุกมิติ รวมทั้งในด้านความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส รวมทั้งผนึกกำลังทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น