สำรวจความเสียหายแนวตลิ่งบริเวณวัดน้ำต้อง

ศบภ.สนภ.3 นทพ. จัดชุดกำลังพลสำรวจความเสียหายแนวตลิ่งบริเวณวัดน้ำต้องถูกกัดเซาะพังทลายจากเหตุอุทกภัย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.สนภ.3 นทพ.จัดชุดกำลังพลสำรวจ จำนวน 5 นาย พร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน เข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่ความเสียหายแนวตลิ่งบริเวณวัดน้ำต้องถูกกัดเซาะพังทลายจากเหตุอุทกภัย ระยะทาง 200 ม. จากผลกระทบเหตุอุทกภัย ระดับน้ำลดลงเล็กน้อย ในส่วนของ ศบภ.สนภ.3 นทพ. ได้เตรียมความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เมื่อได้รับการร้องขอ ต่อไป

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อีกทั้งเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง และการช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ พื้นที่ ม.10 บ.แม่หอย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น