รายงานน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 2 จังหวัด

เร่งคลี่คลายสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชน 21 พ.ย. 66 เวลา 9.30 น. ปภ.รายงานช่วงวันที่ 16 – 21 พ.ย. 66 มีพื้นที่ประสบอุทกภัย รวม 6 จังหวัด 34 อำเภอ 165 ตำบล 836 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 34,228 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมใน 2 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง และนครศรีธรรมราช รวม 6 อำเภอ 48 ตำบล 274 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 20,857 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ประสานพื้นที่เร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่งผลให้ระหว่างวันที่ 16 – 21 พฤศจิกายน 2566 เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พัทลุง ระนอง สงขลา ชุมพร และนครศรีธรรมราช รวม 34 อำเภอ 165 ตำบล 836 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 34,228 ครัวเรือน ปัจจุบัน (ข้อมูลวันที่ 21 พ.ย. 66 เวลา 06.00 น.) ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง และนครราชสีมา รวม 6 อำเภอ 48 ตำบล 274 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 20,857 ครัวเรือน แยกเป็น

1) พัทลุง น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอควนขนุน และอำเภอเมืองพัทลุง รวม 20 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,106 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

2) นครศรีธรรมราช น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอปากพนัง รวม 28 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 19,751 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลง ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราช ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย อาทิ เครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล เครื่องสูบน้ำ รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย เพื่อแก้ไขปัญหา เร่งระบายน้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

นอกจากนี้ เมื่อวานนี้ (20 พ.ย.66) ได้เกิดดินสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1 หลัง ซึ่ง ปภ.จังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเ

ร่วมแสดงความคิดเห็น