อำเภอแม่ริม จัดกิจกรรม”เชียงใหม่เมืองสะอาด”​ Big Cleaning Day

วันที่​ 11 ​มี.ค. 2565 เวลา 16.00 น.​ นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่ริม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการ สมาชิก อส. และลูกจ้าง  ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระ “เชียงใหม่เมืองสะอาด” (CHIANGMAI CLEAN CITY) ภายใต้ยุทธการ “เจียงใหม่เมืองงาม” ครั้งที่ 2 โดยร่วมกันทำกิจกรรม​ 5 ส. Big Cleaning Day ทำความสะอาด​ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ริม และส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนรถกระเช้าตัดแต่งกิ่งไม้ และรถบบรรทุกน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันเทศบาลตำบลแม่ริม เข้ามาร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น