อบต.ร่องฟอง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำชำ จัดพิธี “ไหว้ครู”

อบต.ร่องฟอง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำชำ จัดพิธี “วันไหว้ครู”

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายชัยตุรงค์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ นายก อบต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ ได้มอบหมายให้ นายนคร แอบแฝง และนายชาติ เหมืองหม้อ รองนายก อบต.ร่องฟอง ผอ.กองการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ เข้าร่วมโครงการวันไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำชำ ประจำปี 2565 ณ ศพด.บ้านน้ำชำ เพื่อให้เด็กเล็กได้ระลึกถึงพระคุณของครู และความสำคัญของพิธีไหว้ครู

นายชัยตุรงค์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ กล่าวว่า ทาง อบต.ร่องฟอว ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำชำ จัดงาน “วันไหว้ครู” ประจำปี 2565 เพื่อให้เด็กเล็กได้ระลึกถึงพระคุณของครู และความสำคัญของพิธีไหว้ครู โดยได้มอบหมายให้ นายนคร แอบแฝง และนายชาติ เหมืองหม้อ รองนายก ฯ ผอ.กองการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ เข้าร่วมโครงการวันไหว้ครู ทั้งนี้เพื่อให้เด็กเล็กได้ระลึกถึงพระคุณของครู และความสำคัญของพิธีไหว้ครูด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น