เมืองแพร่ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ น.สพ.จิรัฎฐ์ ทะนันชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ชำนาญงาน นายวรเทพ สุวรรณกาศ สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสอง ร้องกวาง สูงเม่น และหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ ปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุมประชากรสุนัข แมว โดยการผ่าตัดทำหมันถาวร ตามโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยะราชนารี

โดยมีกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว แก่สุนัข แมว 31 ตัว ณ ศูนย์รวมพลังมวลชน บ้านศรีภูมิ หมู่ 4 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายทวิช หงษ์สิบแปด นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำมี นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น