แพร่ จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายสัตวแพทย์ ดร. สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกับอำเภอเด่นชัย และเทศบาลตำบลเด่นชัย จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เทศบาลตำบลเด่นชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมี นายกองโทอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย เปิดกรวยถวายสักการะและนำกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี กล่าวเปิดโครงการฯ โดย นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ภายในงานมีกิจกรรมควบคุมประชากรสุนัข แมว โดยการผ่าตัดทำหมันถาวร จำนวน 31 ตัว นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้ นางสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย นำคณะผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และผู้เลี้ยงสัตว์เข้าร่วมกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น