ช่วยเหลือ ปชช. ในทุกโอกาส เพราะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 1640 น. กองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้สั่งการให้ พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงมอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212 จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์


เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย คือ นายชัย เลาต๋า อายุ 78 ปี ชาวบ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีโรคประจำตัวเป็นโรคไตเรื้อรัง ทำให้เกิดภาวะน้ำเกิน หายใจเหนื่อยหอบ โดยอากาศยานได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจาก สนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึงสนาม ฮ. ชั่วคราว โรงพยาบาลส่วนตำบลห้วยหมี ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที โดยในห้วง เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือน สิงหาคม 2565 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราบที่ 7 ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปแล้วจำนวน 24 ครั้ง ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลงของกองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ MOU ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทั้งนี้เพราะการส่งผู้ป่วยเจ็บ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน และที่สำคัญ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น