(มีคลิป) กองทัพบก ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินแม่ฮ่องสอน ส่งทางอากาศ

สกายด็อกเตอร์ กองทัพบก ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินแม่ฮ่องสอน ส่งทางอากาศ เข้ารักษาเร่งด่วน รพ.มหาราชเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2565 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดย พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212 จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 และทีมแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) หลังได้รับการร้องขอสนับสนุน ทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย คือ นายอำนาจ อายุ 34 ปี มีอาการหมดสติ และมีแผลบริเวณศีรษะ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์ล้ม จากสนาม ฮ. ชั่วคราว หน่วยฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 (ฉก.ทพ.36) ค่ายเทพสิงห์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ส่งป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษา ณ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

ในห้วง เดือนตุลาคม 2565 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราบที่ 17 ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปแล้วจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลงของกองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ MOU ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทั้งนี้เพราะการส่งผู้ป่วยเจ็บ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน และที่สำคัญ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 กองกำลังนเรศวร ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น