(มีคลิป) ฟินสุดๆ เวียงทอง จัดสืบสานประเพณีลอยกระทงท่าน้ำยม

เวียงทอง จัดสืบสานประเพณีลอยกระทงท่าน้ำยม หน้าวัดทองเกศ เป็นบรรยากาศฟินสุดๆ

เมื่อคืนวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ไปเป็นประธาน้ปิดงานลอยกระทงตำบลเวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่

โดยมีนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น กล่าวรายงานพร้อมด้วยนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่นและประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสูงเม่น ร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลเวียงทอง

เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงของตำบลเวียงทองและส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนในชุมชนตำบลเวียงทอง

โดยมีนายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยนายสถานิษย์ จันใจวงค์ กำนันตำบลเวียงทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง คณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สภาวัฒนธรรมตำบลเวียงทอง ผู้นำชุมชนและประชาชนชาวตำบลเวียงทองเข้าร่วมพิธี ณ ท่าน้ำยมวัดทองเกศ(หลังเก่า) ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น