วันหยุดนักท่องเที่ยว แห่สัมผัสหนาวแม่กำปอง

วันหยุดสุดสัปดาห์!! นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสหนาวแม่กำปอง

เช้าวันนี้ 19 พ.ย.2565 บรรยากาศหมู่บ้านแม่กำปอง แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวพากันขึ้นไปสัมผัสหนาว ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 18 พ.ย.และช่วงเช้า 19 พ.ย.65 ชึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์กันอย่างคึกคัก

“ลุงหนั่น”สนั่น น้อยทา มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถนำเที่ยวพื้นที่หมู่บ้านแม่กำปอง ได้กล่าวฝากถึงนักท่องเที่ยวที่ขับยานพาหนะขึ้นไปเที่ยวแม่กำปอง เพื่อความปลอดภัย ควรใช้รถบริการนำเที่ยวในพื้นที่ ที่ชำนาญเส้นทาง นอกจากนี้ การสัญจรบนดอยแม่กำปองการจราจรติดขัดมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น