เมื่อโควิด-19 มาพร้อมกับปัญหาขยะ “ฟู้ดเดลิเวอรี่”

ในช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีการใช้บริการสั่งอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่มากขึ้นกว่าเท่าตัว ทำให้มีปริมาณขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง จากฟู้ดเดลิเวอรี่มากขึ้นตามไปด้วย ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงแล้ว แต่ปริมาณขยะพลาสติกก็ยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน และมีการคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ.2568 ขยะพลาสติกจากฟู้ดเดลิเวอรี่ เพิ่มขึ้นถึง 2,325–6,395 พันล้านชิ้นต่อปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น