ศูนย์วิจัยฯ มช. พยากรณ์ค่ามลพิษ ยังหนักไปอีกอย่างน้อย 3 วัน

วันที่ 28 มี.ค.66 รายงานข่าวแจ้งว่า สภาพฝุ่นควันจากไฟป่าที่ปกคลุมทั่วเมืองเชียงใหม่ ตลอดช่วงบ่ายวันนี้ยังไม่มีแนวโน้มจะลดลง โดยพบว่าพื้นที่ฝุ่นหนาแน่นที่สุดอยู่ในอำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด โดยเฉพาะที่ อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ และ อำเภอเชียงดาว ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ หรือ ซีซีดีซี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงานปริมาณฝุ่นพีเอ็ม 2.5 รายชั่วโมงสูงสุดในเวลา 13.00 น. อยู่ที่ตำบลแมอาย อำเภอแม่อาย 545 มคก./ลบ.ม.

ส่วนพื้นที่อำเภอเมืองสูงสุดที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 304 มคก./ลบ.ม.โดยพบว่าตัวเลขพีเอ็ม 2.5 ในพื้นที่บริเวณใกล้ดอยสุเทพมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าจุดอื่น ๆ ในพื้นที่เขตตัวเมือง คาดว่าจะมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีแนวดอยสุเทพขวางกั้น ทำให้การระบายของลมเกิดขึ้นได้น้อย ทำให้เกิดการกักตัวของฝุ่นควันมากกว่าพื้นที่อื่น และจากการพยากรณ์ค่ามลพิษล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานการณ์ของภาคเหนือตอนบน จะเป็นแบบนี้ไปอีกอย่างน้อย 3 วัน

ล่าสุดทาง ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแจกหน้ากากอนามัยป้องกันพีเอ็ม 2.5 ให้กับภาคประชาชนและผู้มีความต้องการ โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัยมลพิษทางอากาศ ในโครงการ Mask4All โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับหน้ากากป้องกันฝุ่นได้ที่เพจเฟซบุ๊ก AcAri Cmu

ร่วมแสดงความคิดเห็น