พิธีเปิดงาน “วัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2567”

นายอำเภอท่าสองยาง เป็นประธานพิธีเปิดงาน “วัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2567” พร้อมมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ ให้ อสม.ดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร อสม.

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 นายอัครพันธุ์ พูลศิริ นายอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2567” ณ โดมสวนสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ต้าน หน้าที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง หมู่ที่ 1 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง โดยจัดให้มีพิธีการมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่ อสม.ที่มีผลงานดีเด่นระดับอำเภอ และระดับจังหวัด และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร อสม. โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้นางรุ่งวีรยา พูลศิริ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง ยังได้ร่วม มอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตร.อสม.ในวัน อสม.อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น