จิตอาสา ร.17 พัน.2 ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์

เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อกรุณาทราบ
เมื่อ 9 เม.ย. 67 เวลา 10.30 น. ร.17 พัน.2 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ พ.ท.ปรีชา กิตติยานุรักษ์ ที่ต้องการโลหิตสำหรับเข้ารักษาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ โดยสามารถบริจาคฯ โลหิต รวมทั้งสิ้น 1,350 ซี.ซี. ณ รพ.ศูนย์ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น