เปิดยุทธการโดยชุดลาดลาดตระเวนเฝ้าระวังในพื้นที่เร่งออกดับไฟป่า

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เปิดยุทธการในการออกดำเนิน โดยชุดลาดลาดตระเวนเฝ้าระวังในพื้นที่ เร่งออกดับไฟป่า เข้าหาชุมชน แบบเคาะประตูบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าและหมอกควัน ตามนโยบายการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน PM 2.5 ของนายกรัฐมนตรี


วันที่ 10 เมษายน 2567 นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้เร่งดำเนินมาตรการ ตามนโยบายการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน PM 2.5 ของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการของ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ปลัด ทส. โดยการสั่งการของ อธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้กำลังเจ้าหน้าที่ เร่งออกดับไฟป่า เข้าหาชุมชนแบบ เคาะประตูบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าและหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสังคมในภาพรวม สำหรับผู้การลักลอบเผาพื้นที่ป่า ให้บังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มงวด ให้จัดชุดลาดตระเวน เคลื่อนที่เร็ว ในการออกดำเนินการจับกุมตามกฏหมายสำหรับผู้ลักลอบเผาป่า อย่างเข้มงวดและไม่ละเว้นนั้น

ทั้งนี้ สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ได้เปิดยุทธการในการออกดำเนิน โดยชุดลาดลาดตระเวนเฝ้าระวังในพื้นที่ จัดชุดปฏิบัติการ รถยนต์ ชุดเคลื่อนที่เร็วโดยมอเตอร์ไซด์ ในการออกปฏิบัติการ ตามสั่งการและนโยบายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น