สมาพันธ์ชาติพันธ์สามัคคีแห่งประเทศไทย จ.เชียงราย จัดประชุมประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 67 นายสมเกียรติ ปูกา ที่ปรึกษาสมาพันธ์ ชาติพันธ์สามัคคีแห่งประเทศไทย จ.เชียงราย อดีตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.จ) อดีตเลขาคณะกรรมาธิการกีฬา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ ร่าง พ.ร.บ.กลุมชาติพันธุ์ ฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการระดับผู้นำชาติพันธ์ 23 ชนเผ่า เพื่อหารือแนวทาง แผนงาน ทั้งปัจจุบันและอนาคต

โดยเน้นย้ำการสร้างความรักที่ประชุมได้ความสามัคคี มีอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ในหมู่ชาติพันธ์ด้วยกัน และผู้นำหลายท่านให้แนวในการอนุรักษ์ป่าไม้ ไม่ทำลายป่า ปลูกพืชยืนต้น เพื่อรักษา ให้คนอยู่กับป่า การปลูกพืช ผล แบบหมุนเวียน ให้ได้ครบ มีการหนดแผนงาน ระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น สร้างความเข้มแข็งแนวทางทุกครัวเรือน สร้างกลุ่ม เมื่อผลผลิตใดออก ก็ส่งตลาด ใช้ตลาดนำการผลิต รวมกลุ่มให้เข้มแข็ง นำสินค้าส่งโรงงานแปรรูป โดยประสานโรงงานในเครือ เตรียมรอรับผลผลิต และยังมีการหารือกำหนดปฏิทิน กิจกรรมประจำปี เพื่อรองรับการท่องเที่ยว โดยเดือนเมษายน เช่นดำหัวผู้เฒ่าชนเผ่า (รดน้ำดำหัว สงกรานต์) มติกำหนดจัดวันที่ 19 เม.ย 67 ที่ดอยแม่สลอง ตามปฏิทินการท่องเที่ยว

อีกทั้งยังมีการเตรียมกรอบการทำงาน แผนงาน โครงการ แนวทางและทิศทางสู่อนาคต ใช้หลักทฤษฎี เครือข่าย การสร้างพลังทวีคูณ รวมกับแนวคิด วงแหวน 4 วง เพื่อ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียม และมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ภายใต้ กรอบรัฐธรรมนูญ โดยมีสมาคมอุทยานแห่งชาติ ภาคเหนือ คณาจารย์จาก ม.สแตมฟอร์ด และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมสังเกตุการณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น