หารือการต่อยอด international PhD Program และความร่วมมือด้านงานวิจัย

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบผู้บริหาร Youjiang Medical University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Professor Huang Longjian, Vice president of Youjiang Medical University for Nationalities และคณะ ให้การต้อนรับ เพื่อหารือการต่อยอด international PhD Program และความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่าง 2 สถาบัน เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 ณ เมือง Baise, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/JTwME

ภาพ/ข่าว: หน่วยบัณฑิตศึกษา
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น