ไฟป่ากลางเมืองไม่หยุด ต้องเสริม อส.ลาดตระเวนป้องกันการลอบเผา

สถานการณ์ไฟป่าที่ดูเหมือนว่าจะเริ่มลดลงหลังมีการเผาป่าหูดับตับไหม้มาแล้วกว่า 2 เดือน แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ ที่วัดพระธาตุดอยกองมู ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการลอบเผาป่าติด ๆ 4 ครั้งทั้งที่มีหน่วยป่าไม้ที่รับผิดชอบจัดกำลังพลลาดตระเวนแต่ก็ยังถูกเผา ล่าสุดนายอำเภอเมืองสั่งปลัดอำเภอนำกำลัง อส.ลาดตระเวนและเฝ้าป่าป้องกันการลอบเผาอย่างเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายสิทธิพร หมั่นใชย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นำกำลังสมาชิก อส. ในสังกัดอาสารักษาดินแดนอำเภอเมือง 2 ประจำชุดเคลื่อนที่เร็วกองร้อย จำนวน 11 นาย ออกลาดตระเวนไฟป่า บริเวณดอยวัดพระธาตุกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน ได้นำกำลังพล อส อยู่ประจำจุดทางขึ้นวัดพระธาตุ เพื่อเฝ้าระวังการจุดไฟเผาป่า ภารกิจเสร็จสิ้น เวลา 11.00 น ผลการปฏิบัติไม่พบการจุดไฟเผาป่าแต่อย่างใดเหตุการณ์ปกติ

การจัดกำลัง อาสารักษาดินแดนออกไปลาดตระเวนดังกล่าว สืบเนื่องมาจากบนเทือกเขาวัดพระธาตุดอยกองมู พบว่า ได้มีมือดี ลักลอบเผาป่า บริเวณทางขึ้นวัดด้านซ้ายมือมาแล้ว 4 ครั้ง ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวได้มีหน่วยงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้มีการจัดกำลังออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันการเผาป่าทุกวันแต่กลุ่มมือดีไม่เกรงกลัว เมื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ออกลาดตระเวนและเมื่อเดินทางกลับคล้อยหลังไม่นานก็มีการแอบจุดไฟเผาป่าทันที

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าของแม่ฮ่องสอน พบว่า ยังคงมีการลอบเผาป่าอย่างต่อเนื่องมาตลอดกว่า 2 เดือน ถึงแม้ว่ายอดจุดฮอทสปอตจะดูน้อยลง เนื่องจากเชื้อเพลิงในป่าได้ถูกเผาไปเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้ แต่ก็ยังคงเหลือเชื้อเพลิงที่ถูกเจ้าหน้าที่สกัดการเผาและเข้าดับไฟป่าไปแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่ผ่านไป ชาวบ้านที่คอยจ้องจึงลอบเผาป่าต่อไปอีก คาดว่าจะเผาจนไม่ให้เหลือเชื้อเพลิงในป่าแม้แต่นิดเดียวจึงจะมีการยุติการลอบเผาป่า

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-16 เม.ย.67 มีจุดความร้อนสะสม จำนวน 12,580 จุด คิดเป็นร้อยละ 109.1 ของจุดความร้อนสะสมปี 2566 หรือคิดเป็นร้อยละ 218.36 ของค่าเป้าหมายปี 2567 ซึ่งจังหวัดตั้งเปาหมายปี 2567 ไม่เกิน 5,761 จุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น