สองผู้สูงอายุตำบลโป่งแยงคว้ารางวัลบุคคลดีเด่นฯ

สองผู้สูงอายุตำบลโป่งแยงคว้ารางวัลบุคคลดีเด่นฯ และรางวัลครอบครัวร่มเย็น เชียงใหม่ ปี 65
​วันที่ 29 กันยายน 2565 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ให้แก่นายหยั่ว ถนอมรุ่งเรือง และมอบโล่เกียรติคุณครอบครัวร่มเย็นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ให้แก่ครอบครัวของนางวันดี กาวินนะ สองผู้สูงอายุจากตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการเสนอชื่อและผลงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง


​สำหรับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2565 นั้นมีการคัดเลือกเพียงจังหวัดละ 1 คน โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ได้คัดเลือกให้นายหยั่ว ถนอมรุ่งเรือง อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลในปี 2565 จากผลงาน “แม่สาโมเดล”การทำพิธีรับลูกสาวกลับบ้าน เพื่อแก้ไขวัฒนธรรมการไม่ยอมรับหญิงสาวชนเผ่าม้งที่แต่งงานออกจากตระกูลไปแล้ว ให้สามารถกลับมาอาศัยอยู่ร่วมบ้านกับครอบครัวเดิมของตนได้
​และรางวัลครอบครัวร่มเย็น ประจำปี 2565 มีการคัดเลือกจังหวัดละ 3 ครอบครัว

โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ได้คัดเลือกให้ครอบครัวของนางวันดี กาวินนะ หมู่ที่ 3 บ้านม่วงคำ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับรางวัลในปี 2565 จากผลงานการเป็นครอบครัวจิตอาสาเพื่อชุมชน โดยนางวันดี กาวินนะ ได้อุทิศตนเป็นอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในหมู่บ้าน จำนวน 26 ราย และนางนภัสวรรณ ปันตะแก้ว ลูกสาวของนางวันดีก็ได้ทำงานเพื่อชุมชนด้วยการทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 3 และเป็นประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลโป่งแยงด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง
​ทั้งนี้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ยังได้คัดเลือกครอบครัวของนายสุรชัย มงคล จากเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และครอบครัวของนายณัฐพล ใจวงศ์ จากเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้รับโล่เกียรติคุณครอบครัวร่มเย็นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น