ปภ.รายงานยังมีน้ำท่วมภาคใต้ 2 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและนราธิวาส เร่งคลี่คลายสถานการณ์

วันนี้ (27 ธ.ค. 65) เวลา 10.00 น. ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง และนราธิวาส รวม 3 อำเภอ 5 ตำบล 9 หมู่บ้าน 658 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลง ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดเร่งระบายน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ส่วนพื้นที่คลี่คลายแล้ว ให้เร่งฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ รวมถึงสำรวจจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่วันที่ 18 – 27 ธ.ค.65 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และลมกระโชกแรงในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 87 อำเภอ 494 ตำบล 3,136 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 269,029 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 9 ราย (นราธิวาส 4 ราย พัทลุง 2 ราย สงขลา 2 ราย ยะลา 1 ราย) ผู้บาดเจ็บ 8 ราย (นราธิวาส) ปัจจุบัน (25 ธ.ค. 65 เวลา 06.00 น.) ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 2 จังหวัด รวม 3 อำเภอ 5 ตำบล 9 หมู่บ้าน 658 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลง ดังนี้

  1. พัทลุง น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง ประชาชนได้รับผลกระทบ 103 ครัวเรือน
  2. นราธิวาส น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุไหงโก – ลก และอำเภอตากใบ ประชาชนได้รับผลกระทบ 555 ครัวเรือน

สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งระบายน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน สิ่งสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการ และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค รวมถึงเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น