หารือการผลิตกำลังคน ที่มีสมรรถนะสูง รองรับการขยายตัวอุตสาหกรรม

หารือการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง รองรับการขยายตัวอุตสาหกรรม ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใน Smart Phone และ ยานยนต์ EV

บริษัท มูราตะอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางเข้าประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ภายใต้ความร่วมมือการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่สมรรถนะสูง ตอบโจทย์การเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ควบคุมรถ EV ควบคู่กับการยกระดับภาษาอังกฤษ รองรับการขยายฐานการผลิตในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.พิสิษฐ์ พิมลธนสิทธิ์ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ นายฮิโรคาซิ ซาซาฮาระ กรรมการผู้จัดการ และนายบันลือ ชื่นจิตกุลถาวร กรรมการบริษัท ในโอกาสนำคณะผู้บริหาร บริษัทมูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมประชุมความร่วมมือเครือข่ายการจัดการศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และควบคุมอัตโนมัติ และแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการพัฒนากำลังคนของภาคอุตสาหกรรม ณ อาคาร C3 สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านระบบควบคุมในอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกำหนดหาแนวทางวิธีการจัดการศึกษาที่มีการบูรณาการระหว่างวิชาการและวิชาชีพอย่างสมดุล และกำหนดทักษะด้านต่างๆ ร่วมกันรวมถึงทักษะด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ มทร.ล้านนา ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านอาจารย์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ในการเตรียมกำลังคนเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบของบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทเครือข่ายในต่างๆประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น