ดีใจ๋แต๊ ๆ ! มช. สร้างเสาลดฝุ่น PM 2.5 ได้กว่า 50% ภายใน 1 ชั่วโมง

CCDC ร่วมกับเครือข่ายวิจัย พัฒนาเสาลดฝุ่นด้วยเทคนิค “สร้างอิออนประจุลบ” ภายใต้การสนับสนุนในโครงการฟ้าม่วน

หลังจากที่ได้มีการออกแบบ และทดสอบในห้องปฏิบัติการ มจธ. และเชียงใหม่ ขนาด 30 ตารางเมตร สามารถช่วยลดฝุ่นลงได้มากกว่า 50% ภายใน 1 ชั่วโมง โดยการอิออนประจุลบ ร่วมกับความชื้นในอากาศ จับตัวอนุภาคฝุ่น PM 2.5 ประจุบวก ลงสู่พื้นดิน

รุ่นทดสอบนำร่องใข้งานแบบ Outdoor นี้ ประยุกต์ระบบออกแบบให้ใช้พลังงานหมุนเวียน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จึงประหยัดพลังงาน และไม่ใช้แผ่นกรองฝุ่น จึงประหยัดทรัพยากร และไม่เกิดปัญหาขยะ ซึ่งประสิทธิภาพการจับอนุภาคฝุ่น จะสูงกว่าใช้น้ำฉีดพ่น

โดยจะนำร่องติดตั้ง ณ ถนนคนเดินวันอาทิตย์ ในจุดหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานีตำรวจท่องเที่ยว จ. เชียงใหม่ ถ.ราชดำเนิน จำนวน 3-4 เสา และนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อขยายผลติดตั้งในจุดที่มีผู้คนทำกิจกรรมภายนอกอาคารหนาแน่น เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่สะสมตัวในเมืองในช่วงฤดูฝุ่นนี้ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก CCDC: Climate Change Data Center

ร่วมแสดงความคิดเห็น