กิจกรรมถนนคนเดินกาดหางบ้าน กินดี อยู่ดี วิถีคนเมือง

สภาเด็กและเยาวชนร่วมกับ อบต.แม่ปะ จัดกิจกรรมถนนคนเดินกาดหางบ้านกินดีอยู่ดีวิถีคนเมือง

เมื่อเวลา18.00 น.วันที่ 3 เมษายน 2567 ที่บ้านพระธาตุสิริมงคลหมู่ที่ 9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอ แม่สอดเป็นประธานเปิดโครงการคนรุ่นใหม่คืนถิ่นสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ปะกิจกรรมถนนคนเดินกาดหางบ้าน กินดีอยู่ดีวิถีคนเมือง โดยมีนายณัฐชนน จันทร์พรม ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ปะกล่าวรายงานวัตถุการจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากยังมี นางสาวธนชพร ต๊ะทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะและนางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท สำนักงานตากตลอดจนประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายณัฐชนน กล่าวว่า สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ปะร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านพระธาตุสิริมงคลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะจัดโครงการคนรุ่นใหม่คืนถิ่นสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ปะกิจกรรมถนนคนเดินกาดหางบ้านกินดีอยู่ดีวิถีคนเมืองโดยมีร้านค้าเข้าร่วมมากว่า60ร้านค้าจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทอาทิสินค้าการเกษตร สินค้าชุมชนซึ่ง กำหนดจัดทุกสัปดาห์ทุกๆ1ครั้ง(ทุกวันพุทธ)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้รุ่นใหม่ได้มีโอกาสทำงานพัฒนาในพื้นที่ชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น