มทบ.32 เปิดจุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2567

มทบ.32 เปิดจุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2567 ส่งความห่วงใย เดินทางปลอดภัยทุกพื้นที่ ณ บริเวณหน้าเกาะลอย ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง

​พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานเปิดจุดบริการและช่วยเหลือประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ บริเวณเกาะลอยหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี ในวันที่ 11 เมษายน เวลา 10.00 น. โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 คณะผู้บังคับบัญชา, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.32, ผู้บังคับหน่วยทหารในพื่นที่, ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง, ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนศูนย์ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง, หัวหน้าฝ่ายป้องกันเเละปฎิบัติการสำนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง, โรงพยาบาลลำปาง, สาธารณสุขลำปาง, ผู้เเทนนายกสมาคมกู้ภัยจังหวัดลำปาง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, มูลนิธิเมาไม่ขับ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธี

ทั้งนี้หน่วยทหารทุกพื้นที่ได้สนองนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก ในการนำศักยภาพทั้งเครื่องมือ ยานพาหนะ กำลังพล บูรณาการร่วมกันตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าค่ายทหาร สถานที่สำคัญต่างๆ ของหน่วยทหารที่มีประชาชนสัญจรเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนพักผ่อนอิริยาบถจากการเดินทาง บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น พร้อมจัดกำลังพลจิตอาสาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางการจราจร แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร ชุดปฐมพยาบาล บริการชาร์จโทรศัพท์มือถือ ห้องสุขา พร้อมมีเจ้าหน้าที่เสนารักษ์พร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เพื่อบริการและผ่อนคลายความเมื่อยล้าป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เดินทางถึงภูมิลำเนาจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ โดยจุดบริการฯ เปิดตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 บริเวณหน้าเกาะลอยค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาสามารถแวะใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โอกาสนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้รับมอบสิ่งของเพื่อบริการประชาชนตลอดห้วงของการจัดตั้งจุดบริการ จากสำนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง, อบต.พิชัย, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ต่อจากนั้นได้ร่วมกันส่งมอบความห่วงใยด้วยน้ำดื่ม ผ้าเย็น สำหรับผู้สัญจรผ่าน ณ จุดบริการดังกล่าว พร้อมอวยพรเพื่อให้เดินทางกลับภูมิลำเนาและจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น