ปภ.แพร่ รุดช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้านในพื้นที่ ต.เหมืองหม้อ

น.ส.รำพู จันต๊ะปะตุ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่รายงานสถานการณ์อัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ว่า วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นบ้านของนายยงยุทธ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย คือนายจันทร์ แสงสาย อายุ 63 ปี (น้องซายเจ้าของบ้าน) เป็นผู้พิการทางสมอง ไม่มีผู้บาดเจ็บ สาเหตุการเกิดอัคคีภัยอยู่ระหว่างรอผลการพิสูจน์หลักฐาน ด้านการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้ หน่วยงานที่เข้าดำเนินการระงับเหตุ โดยระดมรถกับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ , เทศบาลเมืองแพร่, เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง , เทศบาลตำบลสวนเขื่อน , เทศบาลตำบลทุ่งกวาว , เทศบาลตำบลป่าแมต , องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร , องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น , องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา , องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยขึ้น ณ บริเวณหน้าบ้านผู้ประสบภัย พร้อมทั้งได้ช่วยเหลือด้านการดำรงซีพเบื้องต้น และจะช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ตามระเบียบของทางราชการต่อไป ขณะนี้ ผู้ประสบภัยได้ไปพักอาศัยกับบ้านพี่สาวเป็นการชั่วคราว

ในการนี้ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ , นายศฤคาร กันทะวัง ป้องกันจังหวัดแพร่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ และให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น