เปิดงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ-ไทยล้านนา ตำบลบ้านถิ่น ประจำปี 2567

เมื่อเย็นวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 17.30 น. ที่สนาม รร.บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ-ไทยล้านนา ตำบลบ้านถิ่น ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกอบจ.แพร่ นายจักริน เป็นบุญ เลขานุการนายกอบจ.แพร่ ดร.ทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรม จ.แพร่ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ สส.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติ โดยมี นายภาสกร หม้อกรอง กำนันต.บ้านถิ่น นายกสมาคมไตลื้อแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ

พันตำรวจโท ธงชัย เนื่องพืช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วม ฯ ในปีนี้มีไตลื้อจากสิบสองปันนาไตลื้อจาก 6จังหวัดมาร่วมงานกับไตลื้อต.บ้านถิ่น 8หมู่บ้าน ไทยล้านนา3หมู่บ้าน

ทางด้านพิธีกรการบรรยายขบวนวัฒนธรรมและพิธีเปิดงานใช้ภาษาไตลื้อโดย นายจักรพงศ์ อินทรรุจิกุล หน.สำนักงานปลัดทต.บ้านถื่น ดร.ณัฐพิมล ธรรมสรางกูร ผอ.รร.บ้านวังช้าง สพป.แพร่ เขต 1ทำให้บรรยากาศของงานสนุกสนานตลอด

ร่วมแสดงความคิดเห็น