คาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 19 – 25 เม.ย.

📍ผลการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 7วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 19 เม.ย. – 25 เม.ย. 2567
▶️ พื้นที่กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงวันที่ 19-25 เมษายน 2567 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่
▶️ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 19-25 เมษายน 2567 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่
▶️ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 19-20 เมษายน 2567 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่
▶️ ภาคตะวันออก ดีอย่างต่อเนื่องและยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่
▶️ ภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น