7 วันอันตราย สงกรานต์เชียงใหม่ ยอดอุบัติเหตุลดลงจากปีก่อนชัดเจน

วันนี้ (18 เม.ย. 67) ที่ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 จังหวัดเชียงใหม่

โดยเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 2 คน เสียชีวิต 0 ราย ส่งผลให้สถิติสะสม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2567 จังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 39 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 45 คน และมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 3 ราย โดยการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ที่มักจะเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ถึงร้อยละ 74.36 รองลงมาเป็นรถปิคอัพ/รถกะบะ รถเก๋ง และอื่นๆตามลำดับ ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมาจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ ตัดหน้ากระชั้นชิด หลับใน และอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม จากสถิติการเกิดอุบัติในปีนี้ หากเปรียบเทียบกับปี 2566 ที่ผ่านมา จะพบว่าในแต่ละวันตั้งแต่ห้วงวันที่ 11-17 เมษายน จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงมากถึง 29 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บลดลงมากถึง 20 คน จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงมากถึง 5 ราย แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในการช่วยกันระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ทุ่มเทตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ทั้งการบังคับใช้กฎหมาย การดูแลในระดับชุมชนหมู่บ้าน การขนส่งสาธารณะ ทีมแพทย์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งขอให้ทุกหน่วยงานเข้มแข็งทุกเทศกาลตลอดไปเพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น