นายก ทต.ร้องกวาง ประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวางอ.ร้องกวาง จ.แพร่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลร้องกวาง ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลร้องกวาง ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลร้องกวาง

โดยนายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง ได้สนับสนุน งบประมาณส่วนตัวในการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงานของชาวล้านนา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีการจัดกิจกรรมรื่นเริงให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น