คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลแม่อาย สสอ.แม่อาย ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน โดยมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษา จำนวนทั้งหมด 247 คน โดยมีนางสลีลญา คำภาแก้ว นายอำเภอแม่อาย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัคร พอ.สว.ที่ร่วมปฏิบัติงาน และนายเอกชัย กัลยา สาธารณสุขอำเภอแม่อาย ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ณ บ้านแม่สลัก ม.6 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/mx9ml

ภาพ / ข่าว : มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
: กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น